Kvalitet

DS/EN 1090-1 + A1:2012

CE-mærkning af komponenter af stål og aluminium

Overgangen fra nationale standarder til CE-mærkning efter ”DS/EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner” betyder, at fra 1. juli 2014 skal alle virksomheder, der leverer komponenter af stål og aluminium til byggeri, deklarere komponenternes egenskaber i overensstemmelse med DS/EN 1090 og CE-mærke dem. Kun virksomheder, der er certificeret, må levere sådan en CE-mærket deklaration.

CL SMED A/S er certificeret efter DS/EN 1090-1 og -2 (Stål).

Download certifikat

Garantiordningen for medlemmer af ARBEJDSGIVERNE

Virksomheder, der er medlem af ARBEJDSGIVERNE, er omfattet af håndværkergaranti, når de arbejder for private forbrugere.

Læs mere