410027

Project Description

SWT-bjælker, støbekasser og tagkonstruktion, produktion og montering

Inden COP15 i december 2009 skulle det CO2-neutrale bygværk ”Green Lighthouse” opføres.

Som en af de første aktiviteter opførte CL Smed bygningsskelettet, inden de øvrige entrepriser kom til. Arbejdet omfattede fremstilling og montering af hhv. støbekasser, SWT-bjælker og afslutningsvist tagkonstruktionen.

Bygherre: Universitets- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Christensen & Co
Ingeniør: COWI
Hovedentreprenør: Hellerup Byg
Foto nr.: 410027